• biuro@inwestory.pl

Maj 2024. Zmiany u Prosumentów i nowy program Mój Prąd 6.0.

Maj 2024. Zmiany u Prosumentów i nowy program Mój Prąd 6.0.

Wobec zapowiadanej przez Rząd nowelizacji ustawy o OZE branża prosumencka liczy na poprawę warunków rozliczeń w net-billingu, aby prosumenci uzyskali korzystniejsze i stabilniejsze wynagrodzenie za energię oddawaną do sieci. Przed nami nowe rządowe propozycje w zakresie zmian w regulacjach dla prosumentów oraz zmiany w kolejnej edycji programu Mój Prąd.

Prosumenci

Już wkrótce prosumenci objęci net-billingiem będą mogli przejść na rozliczenia według ceny godzinowej. To według autorów tego rozwiązania miało sprawić, że prosumenci zaczną lepiej zarządzać wytwarzaną energią, zainwestują w magazyny energii i zwiększą autokonsumpcję, jednocześnie wspierając bilansowanie Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Tymczasem wizja rozliczeń godzinowych wydaje się hamować rynek prosumencki.

Niebawem powinniśmy poznać projekt zapowiadanej nowelizacji ustawy o OZE z uwzględnionymi zmianami w rozliczeniach prosumentów. Rynek domaga się istotnych zmian w zakresie rozliczenia, jak i stawia na kilka bardzo ważnych kwestii:

– Gwarantowania minimalnej ceny odkupu. System rozliczeń oprzeć o to, co znamy z systemu aukcyjnego (dotyczy elektrownii fotowoltaicznych),

– Rozliczenia depozytu bez VAT,

– Możliwości pokrycia depozytem wszystkich składników faktury. Dzisiaj możemy pokryć tylko część dotyczącą sprzedaży,

– Możliwości wypłaty 100 proc. nadwyżek depozytu prosumenckiego lub rozliczenia ich w kolejnych latach.

Mój Prąd 6.0.

Mój Prąd 6.0 będzie kolejną edycją popularnego ogólnopolskiego programu dofinansowującego inwestycje w fotowoltaikę. Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ)  potwierdziło, że w tym roku program będzie kontynuowany, a jego finansowaniem ponownie zajmie się Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).

Wiceminister Klimatu i Środowiska Urszula Zielińska przekazała informację, że szósta edycja programu rozpocznie się w drugim kwartale 2024 roku. To dobra informacja, która pozwoli wszystkim chętnym zaplanować czas na przygotowanie wniosków na dofinansowanie.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska zapowiedziało, że pula środków przeznaczonych na szóstą edycję programu ma wynieść 400 mln zł. W poprzedniej odsłonie początkowy budżet wynosił 100 mln zł, w wyniku stopniowego zwiększania osiągnął on jednak wartość 950 mln zł.

W poprzedniej edycji wprowadzono bardzo wysokie dofinansowanie do magazynów energii. Czy teraz będzie ono równie wysokie albo jeszcze wyższe. Obecnie istnieje prawdopodobieństwo pojawienia się warunku, że dofinansowanie będzie przysługiwać tylko na mikroinstalacje fotowoltaiczne z magazynem energii. Takie rozwiązanie zwiększałoby autokonsumcję oraz odciążało niedostosowane do szybkiego rozwoju fotowoltaiki sieci elektroenergetyczne.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska zapewnia:

“Podstawą udzielenia dofinansowania jest mikroinstalacja fotowoltaiczna. Niemniej jednak trwają rozmowy i uzgodnienia, czy będzie możliwe uzyskanie dofinansowania do magazynu energii dla wnioskodawców, którzy otrzymali już dofinansowanie do mikroinstalacji fotowoltaicznej. Na ostateczne informacje należy poczekać do momentu opublikowania ogólnych założeń programu”.

Planowane jest dalsze dofinansowywanie dodatkowych urządzeń, czyli magazynów energii i systemów zarządzania energią. Nie przewiduje się dotacji na rozbudowę istniejącej mikroinstalacji. W tej chwili, niestety, nie znamy listy dofinansowywanych urządzeń oraz wysokości dotacji.

Obecni prosumenci jak i nowi prosumenci muszą uzbroić się w cierpliwość. Ustawa dotycząca zmian w rozliczeniu net-billing jak i nowy program Mój Prąd 6.0 znajdują się w ostatniej fazie przygotowania i niedługo powinny ujrzeć światło dzienne.

W dalszym ciągu wiele osób nadal zastanawia się czy zakładać magazyn i panele fotowoltaiczne.

O tym, że warto postaram się przekonać Państwa w kolejnym wpisie.

Marek Ceckowski

Leave a Reply